Real Estate Business News | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Real Estate Business News

Odstupy stavieb

04.03.2015

Odstupové vzdialenosti rodinných domov - Vyhláška č. 532/2002 Z.z.

Exekúcia spoluvlastníckeho podielu

01.03.2015

Dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Záznam v katastri nehnuteľností

01.03.2015

Postup správy katastra pri vykonaní záznamu

Poznámka v katastri nehnuteľností

01.03.2015

Zápis poznámky v katastri

Vklad do katastra

01.03.2015

Vklad do katastra nehnuteľností

Vzor Návrh na vklad

01.03.2015

Vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - byt

Drobné opravy v byte

20.08.2013

súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu

Skutočné výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

08.08.2013

Základy uplatňovania výdavkov pri prenájme

Štátny príspevok pre mladých

06.08.2013

Podmienky priznania nároku

Registrácia prenajímateľa na daňovom úrade

04.07.2013

Povinnosti prenajímateľa voči daňovému úradu

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD