Zrušenie katastrálnych úradov | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Zrušenie katastrálnych úradov
15.02.2013

Zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18. októbra 2012, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2013 sa s poukazom na § 1 písm. h) zrušili katastrálne úrady.

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.

Dňom 01.01.2013 zanikol:

Katastrálny úrad v Bratislave, vybrané právomoci prevzala Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu,

Katastrálny úrad v Trnave, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Trnava,

Katastrálny úrad v Trenčíne, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Trenčín,

Katastrálny úrad v Nitre, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Nitra,

Katastrálny úrad v Žiline, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Žilina,

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Banská Bystrica,

Katastrálny úrad v Prešove, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Prešov,

Katastrálny úrad v Košiciach, vybrané právomoci prevzala Správa katastra Košice.

 

Zároveň sa od 1. januára 2013 zlepšil prístup jednotlivých správ katastra k verejnosti a to tým, že sa rozšírili úradné hodiny pre prístup k informáciam z katastra a taktiež sa pri niektorých správach katastra zmenilo miesto výkonu činnosti, prípadne miesto podávania návrhov.

Aktualizovaný zoznam správ katastra spolu s úradnými hodinami a kontaktmi nájdete TU.

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

 

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD