Štátny príspevok pre mladých | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Štátny príspevok pre mladých
06.08.2013

Štátny príspevok je forma podpory bývania pre mladých. Každý rok sa určuje zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Tento príspevok spočíva vo zvýhodnení úrokovej sadzby až po dobu 5 rokov a na rok 2013 bol schválený vo výške 3% .

Žiadať o túto hypotéku môžu občania SR alebo cudzinci s trvalým pobytom v SR alebo občania krajín, ktoré sú členmi Európskej Únie. Žiadateľ o štátom zvýhodnenú hypotéku musí byť vo veku 18-35 rokov a jeho priemerná hrubá mesačná mzda za predchádzajúci kalendárny rok nesmie od 1.7.2013 presiahnuť 1025,70 €. Táto suma sa mení každý štvrťrok v závislosti od priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. V prípade, že sú žiadatelia dvaja (nemusia byť zosobášený) musia tieto podmienky spĺňať obaja.

Zvýhodnený úver je poskytovaný vo výške 5 000 - 50 000 € maximálne však do výšky 70% hodnoty nehnuteľnosti. Ak žiadateľ chce vyšší úver nie je to problém, čiastka, ktorá presahuje 50 000 € bude úročená bez zvýhodnenia. Úver je určený na výstavbu, nadobudnutie, údržbu alebo zmenu tuzemskej nehnuteľnosti .

Úver je možné splácať 4 - 30 rokov. Nehnuteľnosť, ktorá je kupovaná na hypotekárny úver so zvýhodnením musí byť určená na celoročné bývanie a musí byť vo vlastníctve žiadateľa.


Okrem výhodného úročenia má hypotéka pre mladých aj ďalšie výhody ako napríklad možnosť odloženia alebo zníženia splátky na 50% pri narodení dieťaťa až na 2 roky. Ďalšou výhodou je možnosť počas prvých piatich rokov splácania zaplatiť mimoriadnu splátku alebo predčasne splatiť celý úver bez ďalšieho poplatku.


Doklady potrebné pre vybavenie hypotéky:


• Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
• Potvrdenie o príjme z aktuálneho zamestnania
• Výpisy z účtu kam chodia výplaty
• Originál listu vlastníctva k danej nehnuteľnosti
• Znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti
• Niečo na preukázanie účelu použitia - napr. kúpna zmluva

 

Vypracoval: Mgr. Róbert Podhorský, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD