Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor
21.11.2011

 

Kontaktné údaje:

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava

 

Tel: + 4212 2081 6800

Fax: + 4212 2081 6640

 

 

 

Podateľňa:

Pondelok: 8:00 - 15:00

Utorok: 8:00 - 15:00

Streda: 8:00 - 17:00

Štvrtok: 8:00 - 15:00

Piatok: 8:00 - 14:00

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 15:00

Utorok: 8:00 - 15:00

Streda: 8:00 - 17:00

Štvrtok: 8:00 - 15:00

Piatok: 8:00 - 14:00

 

 

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD