Blog | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Blog

Drobné opravy v byte

súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu

 

 

Skutočné výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

Základy uplatňovania výdavkov pri prenájme

 

 

Štátny príspevok pre mladých

Podmienky priznania nároku

 

 

Registrácia prenajímateľa na daňovom úrade

Povinnosti prenajímateľa voči daňovému úradu

 

Stavebný zákon - úplné znenie

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

 

Zrušenie katastrálnych úradov

Reorganizácia štátnej správy katastrov

 

 

Poplatky na katastri, poplatok za vklad do katastra

Správne poplatky za jednotlivé úkony správy katastra.

 

 

Určenie a zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o určenie a zrušenie súpisného čísla stavby

 

 

Ohlásenie drobnej stavby, vzor

Ohlásenie stavebnému úradu a vzor ohlásenia

 

 

Vymazanie stavby z katastra nehnuteľností - vzor žiadosti

Výmaz stavby z katastra - žiadosť

 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Vecné bremeno - právo vstupu a prechodu.

 

 

Lehoty konania na katastri nehnuteľností

Lehoty pri zápise práv do katastra nehnuteľností.

 

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD