Skutočné výdavky pri prenájme nehnuteľnosti | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Skutočné výdavky pri prenájme nehnuteľnosti
08.08.2013

Od 1.1.2013 je možné si pri prenájme nehnuteľnosti v daňovom priznaní uplatniť len skutočné výdavky. V prípade, že svoju nehnuteľnosť nemáte v obchodnom majetku, je možné si uplatniť len režijné náklady (elektrina, plyn...) a náklady spojené s prevádzkovaním nehnuteľnosti ako aj nábytok a spotrebiče.

Ak vymeníte staré okná za plastové ide o zhodnotenie majetku ale ak sa Vám okno rozbije a dáte ho opraviť jedná sa o náklad spojený s prevádzkovaním nehnuteľnosti. Drobné opravy si však do výdavkov zaradiť nemôžete. 

Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia vlády č. 87/1995 Zb.
Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.


Ak si nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku za skutočné výdavky sa považujú aj výdavky na rekonštrukciu či zhodnotenie nehnuteľnosti. Ďalej si môžeme uplatňovať odpisy či úroky z pôžičiek. Ak chcete nehnuteľnosť, ktorá je zaradená v obchodnom majetku predať s oslobodením od dane musíte počkať 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku.

Okrem týchto výdavkov je možné si uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 500 € a to takým spôsobom, že si tých 500 € jednoducho odpočítame z príjmu, na druhú stranu si ale aj o takú istú časť musíme znížiť výdavky. Pri bezpodielovom vlastníctve manželov si túto čiastku môže odpočítať každý z nich. V prípade, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti neprekročí 500 € nie ste povinný podávať daňové priznanie a platiť daň.


Príklad výpočtu dane z príjmu: príjem z prenájmu je 4000 €, skutočné výdavky 2000 €, daň vypočítame nasledujúcim spôsobom: najskôr vypočítame koeficient a to tak, že od celkového príjmu odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane a vydelíme celkovým príjmom: (4000-500)/4000=0,875; týmto koeficientom prenásobíme skutočné výdavky 2000*0,875=1750, ďalej vypočítame čistý príjem pred zdanením, tak že od celkového príjmu odrátame nezdaniteľnú časť základu dane a vypočítané skutočné výdavky: 4000-500-1750=1750, a nakoniec samotnú daň, čistý príjem pred zdanením vynásobíme sadzbou dane: 1750*0,19=332,50 € - daňová povinnosť.

 

Vypracovali: Mgr. Róbert Podhorský, Michaela Pereiová, REALITY MOVE, s.r.o.

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD