Registrácia prenajímateľa na daňovom úrade | REALITY MOVE | Real estate agency Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Registrácia prenajímateľa na daňovom úrade
04.07.2013

Fyzické osoby, ktoré na území SR prenajímajú nehnuteľnosť alebo jej časť, byt alebo nebytový priestor alebo ich časti sú v zmysle novely zákona č. 511/1992, platnej od 1. Januára 2010, povinné registrovať sa na daňovom úrade. 

 

Povinnosť registrovať sa má fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá zatiaľ nie je registrovaná na daňovom úrade a to do 30 dní od mesiaca, v ktorom začala nehnuteľnosť alebo jej časť prenajímať.

 

Na registráciu je potrebné vyplniť a zaslať daňovému úradu tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť na tejto adrese:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/

registracia_dzp_fo.pdf.

 

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorá už je registrovaná na daňovom úrade a má pridelené DIČ už nie je povinná sa registrovať ale je povinná oznámiť príslušnému daňovému úradu túto skutočnosť taktiež do 30 dní od mesiaca, v ktorom začala prenajímať.

 

Ak nehnuteľnosť prenajímajú manželia, ktorí ju majú v bezpodielovom vlastníctve a sú na zmluve ako prenajímatelia uvedení obaja, registračnú povinnosť má každý z nich a to podľa trvalého pobytu každého z manželov. Táto povinnosť sa taktiež vzťahuje na podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

 

Prenajímateľ sa registruje na daňovom  úrade, ktorý prislúcha trvalému bydlisku prenajímateľa bez ohľadu na to kde sa prenajímaná nehnuteľnosť nachádza. Registrovať sa však stačí len raz. To znamená, že ak osoba, ktorá prenajímala jednu nehnuteľnosť a na daňovom úrade sa zaregistrovala, začne neskôr prenajímať ďalšiu nehnuteľnosť, nemusí sa registrovať opätovne. 

Lightbox
Here you can store interesting properties.
Show all properties in Lightbox
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD