Aktuálne informácie zo sveta nehnuteľností | REALITY MOVE | Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

Aktuálne informácie zo sveta nehnuteľností

Zákonné predkupné právo k nehnuteľnosti

27.11.2015

Povinnosti spoluvlastníka pri prevode spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti

Náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva bytu

31.10.2015

Právna úprava obsahových náležitostí zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu

Poplatok za stavebné povolenie, územné rozhodnutie

10.08.2015

Poplatky spojené s územným a stavebným konaním

Stavebný zákon - úplné znenie

02.07.2015

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Osvedčenie podpisu v zahraničí na veľvyslanectve

01.07.2015

Overenie podpisu a kópie listiny

Určenie a zrušenie súpisného čísla

22.06.2015

Žiadosť o určenie a zrušenie súpisného čísla stavby

Poplatky na katastri, poplatok za vklad do katastra

18.06.2015

Správne poplatky za jednotlivé úkony správy katastra.

Vinkulácia

25.05.2015

Podrobný opis procesu zriadenia vinkulácie na účte v banke, zmluvy o vinkulácii a poplatky vybraných bánk.

Notárska úschova

05.03.2015

Minimalizovanie rizika pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Vzor Kúpna zmluva na byt

05.03.2015

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - byt.

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 12 ] ďalej » na koniec »»
Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD